Dit zijn de wetenschappelijke aanduidingen (codes) die gegeven zijn aan genoemde fossielen

KNM Koninklijk National Museum
AL Afar Location, Ethiopië
OH Olduvai Hominid, Tanzania
ER East (lake) Rudolf, Kenia
WT West (lake) Turkana, Kenya
KP kanapoi, Kenia
SK Swartkrans, South Africa
Rts, Stw Sterkfontein, South Afrrica
TM Transvaal Museum, South Africa
ARA-VP Aramis Vertebrate Paleontology, Ethiopië
BOU-VP Bouri Vertebrate Paleontology, Ethiopië