EvolutiebannerDe periode van 12 miljard tot 570 miljoen jaar geleden


Tot voor kort werd aangenomen dat het heelal zo'n 15 miljard jaar geleden was ontstaan. Uit onderzoek van het Ruimtevaartbureau ESA dat begin 1997 is afgerond, is gebleken dat dit maximaal 12 miljard jaar is. Echter, uit ' recenter' onderzoek (Bron: Wikipedia, voorjaar 2013) is gebleken dat het heelal zo'n 13.75 miljard jaar geleden ontstaan is. Uit hetzelfde onderzoek bleek tevens dat het heelal 10% groter is dan men voorheen dacht. Het ontstaan van het heelal wordt ook wel big-bang genoemd. Hoewel vrij algemeen wordt aangenomen dat genoemde periode juist is, is de grote vraag die veel mensen bezig houdt: wat er aan de oerknal voorafging en hoe de materie waaruit het exploderende materiaal bestond dan wel was ontstaan.


De grote vraag die veel mensen bezig houdt is:
"wat ging er vooraf aan de oerknal"?

Er zijn inmiddels diverse theorieën over dit gebeuren, maar het zal nog wel enige tijd op zich laten wachten voordat we precies weten wat er gebeurde. Hierbij zal onvermijdelijk de vraag opkomen: "zullen we het ooit te weten komen"?.

Uit fragmenten van het materiaal dat bij deze gigantische oer-explosie vrijkwam zijn de zonnestelsels ontstaan en zo’n 4.6 miljard jaar geleden de aarde evenals de daarbij behorende planeten. De aarde is echter slechts één van de miljarden hemellichamen in ons zonnestelsel. Er zijn 100 miljard sterrenstelsels en elk sterrenstelsel heeft weer 100 miljard - volgens andere bronnen zelfs 250 miljard - sterren met de daarbij behorende planeten in het heelal. De dichtbijzijnde ster is Alfa Centauri op een afstand van 4,3 lichtjaar (lichtsnelheid is 300.000 kilometer per seconde). Deze cijfertjes gaan altijd mijn bevattingsvermogen 'even' te boven.


Oorspronkelijk bestond de aarde uit stof en gassen en was hierdoor vele jaren onleefbaar voor de huidige levensvormen die volledig afhankelijk zijn van zuurstof.

Een miljard jaar geleden hebben echter algen uit koolzuurgas de zuurstof bevrijd. Toen was er lucht en water en kon de enorme explosie van zuurstofminnende wezens beginnen. Dit proces zette 700 miljoen jaar geleden pas goed in waardoor er complexere levensvormen mogelijk werden.

Tijdens de zeer onrustige ontstaangeschiedenis van de aarde zijn ook de continenten ontstaan.’ In den beginne’ was er slechts één immense landmassa, het zogeheten Pangaea dat uit de delen Laurasia en Gondwanaland bestond. Dit Pangaea brak 200 miljoen jaar geleden uit elkaar en er ontstonden 12 tectonische platen, die ieder hun eigen kant opgingen. Dit betroffen enorme continentale platen die als een soort mega-ijsschotsen op een plastische massa dreven. Ook tegenwoordig zijn ze nog steeds in beweging. Over een enorm aantal eeuwen zal volgens deskundigen Pangaea echter weer herenigd zijn.

Trias-periode

Het Trias-tijdperk.
Van 240 tot 200 miljoen jaar geleden

Jura-periode

Het Jura-tijdperk.
Van 200 tot 135 miljoen jaar geleden

Krijt-periode

Het Krijt-tijdperk.
Van 135 tot 35 miljoen jaar geleden

Tijdens de vroege ontstaangeschiedenis van de aarde, kwamen er al primitieve levensvormen (protozoa) voor, zoals simpele vormen van bacteriën en blauwwieren. Later (vanaf 3.4 miljard jaar) ontwikkelden zich levensvormen zoals kwallen, wormen en stromatoïden. 2 miljard jaar geleden vormden zich bijvoorbeeld de gesteenten van de Grand Canyon.

De grote omwenteling begon 570 miljoen jaar geleden. Vanaf deze tijd kwamen er namelijk gewervelde dieren voor, waarvan veel fossiele resten bewaard zijn gebleven. Vanaf deze tijd is de evolutie dan ook veel beter in kaart te brengen.

Het tijdperk van 15 miljard jaar tot 570 miljoen jaar geleden wordt het precambrium of kryptozoïcum (verborgen leven) genoemd.

Enkele sub-tijdperken binnen deze periode zijn:

Protozoïcum
van 4.6 tot 3.4 miljard jaar geleden

Archeozoïcum
van 3.4 tot 2 miljard jaar geleden.